Glykol

Vi säljer alla typer av motorglykoler, blå, röd, gul och universial som heter Super Celsius.

Vi har även polypropylen glykol, s.k miljöglykol, som framförallt används i skogsmaskiner.

Glykol

GLACELF AUTO SUPRA GLYKOL

GLACELF AUTO SUPRA  Motorglykol för de flesta fordon Long Life glykol baserad på mycket ren monoethylenglykol och organiska korrosionshämmare. Kylarvätska som rekommenderas för alla förbränningsmotorer i bilar, skåpbilar, lastbilar, entreprenadmaskiner och traktorer. Utmärkt skydd mot...

GLYKOL Blå BS6580

  GLYKOL BLÅ       Glykol för äldre fordon,traktorer och andra motorer som inte kräver speciell glykol. BTC Klassificering  Typ  4E.    Glykolen är baserad på monoetylenglykol, utan nitrater,aminer och fosfater. Glykolen innehåller...

GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN

GLYKOL 774C OEM  En blågrön glykol som uppfyller Volvo 1286083/002   Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller...

GLYKOL Röd

GLYKOL RÖD             Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitriter, aminer, borater, fosfater och silikater. Det extrema inhibitorpaketet ger överlägset  rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av kylarglykol....

GLYKOL SUPER CELCIUS

SUPER CELSIUS UNIVERSAL GLYKOL      Univesal glykol som ersätter alla andra typer av glykoler såsom Blå,Röd och Gul.Den är ofärgad för att inte ändra färg vid toppfyllning av system.Ni behöver bara ha en enda i lager.Möter och överträffar de flesta standarder...

GLYKOL 774F OEM Gul

GLYKOL GUL  OEM       Kylarglykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej...

GLYKOL G12++

Kylarglykol G12++    Kylarglykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar,...

GLYKOL PROPYLEN IH

Kylarglykol Propylen IH     Rekommenderas till förbränningsmotorer. KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.Egenskaper:Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett...