GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN

GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN

GLYKOL 774C OEM 

En blågrön glykol som uppfyller Volvo 1286083/002  

Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium.

  • Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater. 
  • Etylenglykol är giftig och får ej förtäras.
  • Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.


Uppfyller eller möter kraven enligt:

VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.2. MTU MTL 5048, Volvo 1286083/002. 

Blandas med vatten enligt följande:

50% glykol   =    -40°C

40% glykol   =    -28°C  

33% glykol   =    -20°C