GLYKOL SUPER CELCIUS

GLYKOL SUPER CELCIUS

SUPER CELSIUS UNIVERSAL GLYKOL     

Univesal glykol som ersätter alla andra typer av glykoler såsom Blå,Röd och Gul.

Den är ofärgad för att inte ändra färg vid toppfyllning av system.

Ni behöver bara ha en enda i lager.


Möter och överträffar de flesta standarder såsom: 
ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.
Möter också kraven från bland annat följande OEM-specifikationer:
Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002.

Blandningsförhållande
Kylarglykol SuperCelsius blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = -40°C
40% Glykol = -28°C
33% Glykol = -20°C

Tekniska data
Färg                Ofärgad
Densitet          1,11    
pH (50 vol%)   8,2 
Kokpunkt        >180°C
Flampunkt       >120°C