GLYKOL 774F OEM Gul

GLYKOL 774F OEM Gul

GLYKOL GUL  OEM      

Kylarglykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology).

Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater.


Specifikationer
Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2.

Blandningsförhållande

Kylarglykol 774F OEM Gul blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = 40°C
40% Glykol = 27°C
33% Glykol = 20°C

Tekniska data
Färg               Gul
Densitet         1,113        
pH                 8,6 
Kokpunkt       >175°C
Flampunkt      >115°C