GLYKOL G12++

GLYKOL G12++

Kylarglykol G12++   

Kylarglykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol G12++ är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.


Egenskaper
Kylarglykol G12++ består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket 
baserat på en kombination av OAT (Organic Acid Technology) och silikat-teknologin för att uppfylla kraven från vissa fordons- och motorproducenter. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.


Specifikationer
Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 Typ SI-OAT, 
MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Blandningsförhållande

Kylarglykol G12++ blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Kylarglykol  =  -40°C
40% Kylarglykol  =  -28°C
33% Kylarglykol  =  -22°C


Tekniska data
Färg                     Röd
Densitet                1,114        
pH                        8,6  
Kokpunkt              >170°