GLYKOL Röd

GLYKOL Röd

GLYKOL RÖD            

Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitriter, aminer, borater, fosfater och silikater. Det extrema inhibitorpaketet ger överlägset  rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av kylarglykol. Skyddar alla typer av metaller inklusive aluminium. Produkten tillhandahåller korrosionsskydd i upp till 500.000 km eller 5 år.


Specifikationer
Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (WW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Mercedes-Benz 325.3.

Blandningsförhållande
Kylarglykol Röd blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = -40°C
40% Glykol = -28°C
33% Glykol = -20°C

Tekniska data
Färg                   Röd
Densitet             1,114        
pH (50 vol%)      8,2
Kokpunkt            >187°C
Flampunkt          >124°C