ALKALISKA RENGÖRINGSMEDEL

Alkalisk avfettning  

Här kan du hitta ett fler talet olika alkaliska produkter, från riktigt högalkaliska pH14, till medelalkaliska.

Alkaliska rengöringsprodukter används främst på industrin för att rengöra kraftigt smutsiga golv och maskiner eller detaljer, men även som rengöring av tyngre fordon som truckar, entreprenadmaskiner och lastbilar.

  

Alkalisk rengöring

GREEN Alkalisk rengöring

SOLVYNOL GREEN    Svanen-märkt rengöringsmedel     Solvynol Green är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpat till fordonstvätt och industriell rengöring och sanering. Utmärkt även till fasadrengöring.Används vid rengöring...

KRAFTTVÄTT

AD KRAFTTVÄTT  Kraftigt alkalisk avfettning  Krafttvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner mm. Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv.Ett...

SOLVYNOL JUMBO

SOLVYNOL JUMBO    Extra kraftigt fordonstvätt     Solvynol Jumbo är en Extra kraftig fordonsrengöring.Solvynol Jumbo är ett kraftigt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel.Speciellt lämpat för fordonstvätt.pH- värde: 12-14Spädes med vatten:  ...

SOLVYNOL OC

SOLVYNOL OC      Rengöringsmedel för sot och vegetabilska oljor       Solvynol OC är speciellt framtaget för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar...

SOLVYNOL VEG

SOLVYNOL VEG       Alkalisk rengöring för borttagning av vegetabliska oljorSolvynol Veg är ett speciellt rengöringsmedel för fordon.Speciellt lämpad för borttagning av svåra beläggningar av olika typer av vegetabiliska oljor, som till exempel vegetabiliska hydrauloljor...

SANTECH AL

SANTECH AL    Lågskummande rengöringsmedel för främst aluminium      Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.Santech AL kan användas i tvättmaskin,ultraljudstvätt, bad eller manuell...

EFFEKT 52 Högskummande klorrengöring

EFFEKT 52     Högskummande rengöringsmedel för livsmedelindustri och stall.  Effekt 52 är ett kraftigt flytande högskummande rengörings- och  desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även vid låga temperaturer.För rengöring av tillverkningsmaskiner, bord,...

EFFEKT 54

EFFEKT 54 Grill och rökskåpsrengöringEffekt 54 är ett extra kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel för rengöring inom livsmedelsindustrin. Effekt 54 angriper inte stål, kromnickelstål eller alkalibeständiga plaster.Bör inte användas för rengöring av aluminium och dess legeringar.Rengöring...