AdBlue

PRISHÖJNING PÅ ADBLUE  1JULI

Vi har den senaste tiden sett den kraftigaste prisökningen på Urea på många år. 

Bara dom 12 senaste månaderna har priset på Urea nära på fördubblats och senaste tiden har prispressen uppåt gått allt snabbare.

Anledningarna till den kraftiga prisstegringen är flera. 

Efterfrågan globalt är betydligt större än normalt för den här perioden på året.

Normalt importerar EU Urea från Asien, vi ser nu istället att enorma volymer i stället exporteras till bla Indien detta bidrar till att efterfrågan är större än tillgången vilket driver priserna uppåt.