INDUSTRIAVFETTNING

Industriavfettning är speciella rengöringsmedel för tvättning av metallgods i tillverkningsindustrin.

Där har man tunneltvättar, cirkulationstvättar eller karuselltvättar.

Kemikalierna är kraftigt koncentrerade för att vara så ekonomiska som möjligt, samt att medlen

inte förekommer där barn vistas.

Även ultraljudstvättar förekommer idag som effektivt gör rent med skonsammare kemikalier.  

Industriavfettning

SANTECH AL

SANTECH ALSantech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.Santech AL kan användas i ultraljudstvätt, tvättmaskin, bad eller manuell...

SANTECH ALP PULVER

SANTECH ALP     Karuselltvätt pulver    Santech ALP är avsett för avfettning och rengöring av metaller och legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar, zink, bronser, lagermetaller etc. Produkten är lågskummande.     Dosering: 3-5 kg   SANTECH...

SANTECH FE

SANTECH FERengöringsmedel för smådelstvätt Starkt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel för detaljtvättmaskiner med värme.Avsedd för avfettning/rengöring av detaljer tillverkade av alkalitåliga metaller t.ex järn och stål. pH: ca 13-14    Santeck FE används i en...

POWERCLEAN KARUX

POWERCLEAN - KARUX     KARUX är ett flytande alkaliskt tvättmedel för karuselltvättar/industritvättar.Det har hög rengöringseffekt och låg indosering.Starkt lösande av fett, kåda och sot.Avsedd för alla metaller även aluminium.Tvättar från 40 grader, men kan skumma vid...

KARUSELLTVÄTT PULVER

KARUSELLTVÄTT PULVER  Karuselltvätt är ett avfettningspulver för industrin. Produkten används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system. Dosering:           1:50 -...

EFFEKT CIP

EFFEKT CIP  CIP-rengöring     Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel.Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin.Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt.Blandas med vatten:Kraftigt...

SANTECH KS Rostskydd

SANTECH KS   Rostskyddsmedel             Rostskyddsmedel/korrosionsinhibitor för järn och stål.Används främst i sköljbad efter avfettning för att förhindra rostbildning på det fuktiga...