GLYKOL PROPYLEN IH

GLYKOL PROPYLEN IH

Kylarglykol Propylen IH    

Rekommenderas till förbränningsmotorer. KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.


Egenskaper:
Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater,  silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bio-ackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Färdigblandad KG Propylen IH ska omskakas/omröras före påfyllning.


Specifikationer 
BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SAEJ1034(USA), ONORM V5123(AUT).


Blandningsförhållande
Kylarglykol Propylen IH blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = -33°C
40% Glykol = -20°C
33% Glykol = -15°C


Tekniska data
Färg                               Grön
Densitet                         1,04        
Begynnelsekokpunkt    165°C
Flampunkt                    >100°C
pH (50 vol%)                 8,6