SANTECH AL

SANTECH AL

SANTECH AL   

Lågskummande rengöringsmedel för främst aluminium     

Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.

Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.

Santech AL kan användas i tvättmaskin,ultraljudstvätt, bad eller manuell rengöring.


pH-värde:       12-13

Dosering:        3 - 10 liter till 100 liter vatten.


Förpackning:  10L, 25L, 200L