SOLVYNOL VEG

SOLVYNOL VEG

SOLVYNOL VEG      

Alkalisk rengöring för borttagning av vegetabliska oljor

Solvynol Veg är ett speciellt rengöringsmedel för fordon.

Speciellt lämpad för borttagning av svåra beläggningar av olika typer av vegetabiliska oljor, som till exempel vegetabiliska hydrauloljor etc.


pH-värde: 13-14


Solvynol Veg är starkt koncentrerad och skall därför spädas i vatten efter föroreningsgrad.

Spädning med 1 - 25 delar vatten täcker de flesta användningsområden.


Förpackning:  3x5 L, 25 L, 200L, 1000L