GREEN Alkalisk rengöring

GREEN Alkalisk rengöring

SOLVYNOL GREEN   

Svanen-märkt rengöringsmedel    

Solvynol Green är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpat till fordonstvätt och industriell rengöring och sanering. Utmärkt även till fasadrengöring.

Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell, fasader, verkstadsmaskiner.

Rengör din fasad från ''svarta prickar'' på vitmålade foder och andra bräder. (späd 1:10)

pH-värder:   13-14  


Spädes med vatten:

  • Personbilstvätt (1:10 - 1:50) 
  • Lastbilstvätt (1:5 - 1:25)
  • Entreprenadmaskiner (1:5 - 1:20)
  • Industriell rengöring (1:10)


Förpackning:

3x5 L, 25L, 200L, 1000L