SOLVYNOL JUMBO

SOLVYNOL JUMBO

SOLVYNOL JUMBO    

Extra kraftigt fordonstvätt     

Solvynol Jumbo är en Extra kraftig fordonsrengöring.

Solvynol Jumbo är ett kraftigt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel.

Speciellt lämpat för fordonstvätt.


pH- värde: 12-14


Spädes med vatten:  

Personbilstvätt (1:10 - 1:50)
Lastbilstvätt (1:5 - 1:25)
Entreprenadmaskiner (1:5 - 1:20)


Förpackning:  10L, 25L, 200L