SOLVYNOL OC

SOLVYNOL OC

SOLVYNOL OC     

Rengöringsmedel för sot och vegetabilska oljor      

Solvynol OC är speciellt framtaget för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc.

Solvynol OC levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring.


pH-värde: 13-14


Spädes med vatten 1:4 - 1:25 för de flesta användningsområden.


Förpackning: 3x5 L, 10L, 25L, 200L