EFFEKT 54

EFFEKT 54

EFFEKT 54

Grill och rökskåpsrengöring

Effekt 54 är ett extra kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel för rengöring inom livsmedelsindustrin. Effekt 54 angriper inte stål, kromnickelstål eller alkalibeständiga plaster.

Bör inte användas för rengöring av aluminium och dess legeringar.

Rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc.


pH:                    ca 14,0

Dosering:          2-20% beroende på föroreningsgrad

Förpackning:     10, 25, 200 L

Transport:         ADR,  UN 1814