SKUMDÄMPARE används för att minska skumbildning i vätskor så som skärvätska/slipvätska och rengöringsmedel.

- I höghastighetsmaskiner bildas det lättare skum än i bearbetningsmaskiner med låga hastigheter.

- I mjukt vatten skummar det oxå betydligt mera än i hårt vatten.

- Högre doseringar i framförallt rengöringsmedel blir också mera skum som inte alltid är att föredra, som i skurmaskiner eller bad/cirkulationstvättar.

Eftersom förutsättningarna ser olika ut på olika platser med olika vattenkvalitéer, så måste man själv komplettera med skumdämpare/tillsätta mera skumdämpare än vad tillverkarna tillsatt i produkterna, som är ett normalvärde.


SKUMDÄMPARE

ANTIFOAM TBX

ANTIFOAM TBX   Antifoam TBX är en skumdämpare, utan fria silikoner, för inblandning i vattenbaserade skärvätskor. Produkten är uppbyggd på modifierad silikon som tar bort skum lika effektivt som en silikonbaserad skumdämpare. Efterlämnar ingen silikonolja på ytan och orsakar därför inte...

SKUMDÄMPARE SILIKON

SKUMDÄMPARE MED SILIKON     Skumdämpare med silikon är ett högeffektivt skumdämpande medel för vattensystem. Används med fördel i skärvätskesystem vid problem med skumbildning, framförallt vid slipning ellerom maskinen är utrustad med högtryckskylning.Lämplig att använda i...

GULF ANTIFOAM

GULF ANTIFOAM     Gulf Antifoam är en mycket verksam skumdämpare baserad på dimetylpolysiloxan (inverterad silikon) och avsedd för vattenbaserade vätskor. Tack vare att skumdämparen är fri från silikonolja blir arbetsstycket möjligt att måla efter bearbetningen, detta till...