ANTIFOAM TBX

ANTIFOAM TBX

ANTIFOAM TBX  

Antifoam TBX är en skumdämpare, utan fria silikoner, för inblandning i vattenbaserade skärvätskor. Produkten är uppbyggd på modifierad silikon som tar bort skum lika effektivt som en silikonbaserad skumdämpare. Efterlämnar ingen silikonolja på ytan och orsakar därför inte problem vid t ex övermålning, beläggning, limning eller annan ytbehandling. 
Skumdämparen tål filtrering.


Bruksanvisning:         Omskakas före användning.

Dosering:                    0,1 - 0,5%

Förpackning:              3x5L, 25L