GULF ANTIFOAM

GULF ANTIFOAM    

Gulf Antifoam är en mycket verksam skumdämpare baserad på dimetylpolysiloxan (inverterad silikon) och avsedd för vattenbaserade vätskor. Tack vare att skumdämparen är fri från silikonolja blir arbetsstycket möjligt att måla efter bearbetningen, detta till skillnad från när en konventionell silikonbaserad skumdämpare har använts.


Typiska användningsområden:
Metallbearbetning. Tillsätts i brukslösningen för att begränsa skumbildning i skär- och slipvätskor. Endast en liten mängd behövs för att ge märkbar skumdämpning. Ett vanligt förfaringssätt är att en kapsyl i taget tillsätts till dess önskade effekt nås.
Skurmaskiner. För skumdämpning i smutsvattentankar i skur- och kombimaskiner och mattvättaggregat.
Maskinella tvättar. För skumdämpning i maskinella tvättar såsom karusell- och kabintvättar.
Avsköljning. Är lämplig att använda vid avsköljning av skummande föroreningar eller i alla andra sammanhang där man vill slå ner ett skum.


Utseende                                 Vitaktig vätska
Densitet vid 20ºC [kg/dm3]      0,99
pH-värde                                 8,4