TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

MIXER MODELL 200

MIXER MODELL 200    Doserare för skärvätska för anslutning direkt på fatet.    Injektor för att blanda koncentrat med vatten. Monteras i fatets 2" hål i locket.Steglöst reglerbar från 2,17% - 6,25%.Injektorblandaren suger upp koncentratet direkt ur fatet och blandar...

Q-DOS SKÄRVÄTSKA BLANDARE

Q-DOS Proportionaldoserare modell Q-Dos    Blanda skärvätska med hög precision  Blanda skärvätska och andra koncentrat i vatten. Med Q-Dos slipper man mellantankar, omrörare och doseringspumpar. Proportionaldoseraren drivs av vattenledningstrycket och kräver varken el eller...

REFRAKTOMETER

REFRAKTOMETER      Med automatisk temperaturkompansation     Med en refraktometer kan ni snabbt och enkelt kontrollera att er kylvätska har rätt koncentration.Refraktometern har automatisk temperaturkompensation och inbyggd belysning som gör det lätt att...

DINAPLUS MOMENTNYCKELSATS

DINAPLUS MOMENTNYCKELSATS   Momentnyckelsats från SAU • Dinaplus systemet undviker för hård åtdragning vilket kan förstöra skruven eller skäret. • Den är mycket lätt att använda, inga justeringar krävs, momentet väljs automatiskt när nyckeln sätts i handtaget. • Med den här satsen får ni...