SANTECH ALP PULVER

SANTECH ALP PULVER

SANTECH ALP   

 Karuselltvätt pulver   

Santech ALP är avsett för avfettning och rengöring av metaller och legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar, zink, bronser, lagermetaller etc.

Produkten är lågskummande.  

 
Dosering:

3-5 kg   SANTECH ALP per 100 L vatten.  Vattentemperatur:   60-80°C     

 
Om man sprayar produkten 1-2 kg per 100L vatten.   
 

pH: 12,2  

Förpackning:    10 kg  

Art.nr:               0405