SANTECH AL

SANTECH AL

SANTECH AL

Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.

Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.

Santech AL kan användas i ultraljudstvätt, tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.


pH:                     12-13

Dosering:           3 - 10 Liter till 100 L vatten

Temperatur:       10 - 80°C  

Förpackning/Pris

10 L      Pris:     410:- 

25 L     Pris:      840:- 

200L    Pris:      4900:-