SANTECH AL

SANTECH AL

SANTECH AL

Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.

Används för rengöring och avfettning av metaller, även aluminium.

Santech AL kan användas i ultraljudstvätt, tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.   

SANTECH AL är idag vår största produkt inom industriavfettning.    

 

pH:                     12-13

Dosering:           3 - 10 Liter till 100 L vatten

Temperatur:       10 - 80°C    

 

Förpackningar: 

10L     Art.nr:    0384      

25L     Art.nr:    0387    

200L   Art.nr:    0390     

 

Produkten kräver ADR-frakt -  Köp av flera dunkar ger lägre fraktpris per dunk.   

 

 

Kontakta oss

SANTECH AL