Naturskyddsföreningen

Hos Naturskyddsföreningen hittar du som är inköpare av bilvårdsprodukter de avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Med start i projektet Kemikaliesvepet i början av 1990-talet har Göteborgs miljöförvaltning tagit fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa.

Naturskyddsföreningen har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. 

Ambitionen nu, liksom då, är  att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.

Kemikaliesvepets kriterier kombineras lämpligen med din inköpande enhetens egna krav på exempelvis förpackningsmaterial, råvaruurspung och transporter.

Nedan ser ni de produkter vi säljer som finns med i listan.


https://www.naturskyddsforeningen.se/fordonstvattmedel