SOLVYNOL PLUS HÖGSKUMMANDE FORDONSTVÄTT

SOLVYNOL PLUS HÖGSKUMMANDE FORDONSTVÄTT

SOLVYNOL PLUS  

Extra högskummande fordonstvätt  

Kraftigt skummande alkaliskt tvättmedel för fordon som lastbilar, varubilar, truckar, tankbilar etc.   

Spädes med vatten. Löser fett, trafikfilm, sot.   

Påläggs med skumlans för kraftigt skum. 

 

Dosering: 3 - 10% 

pH-värde: 13,2   

Förpackningar:

25L,  200L och 1000L IBC