Miljöfilter dagvatten

Vi monterar och byter filter i dagvattenbrunnar.   Filtret vi monterar är ett flytfilter som flyter på vattenytan i dagvattenbrunnen, och suger upp eventuell olja som kommer ner i dagvattenbrunnen.  Den absorberar även tungmetaller.   Filtret kan absorbera ca 5 liter olja, varierande på viskositet hos oljan.

Vi byter filtret efter överenskommen tid, hur ofta det behövs avgörs av hur stora utsläpp det förekommer på platsen.

På industrier, parkeringsplatser, uppställningsplatser, bilverkstäder, bensinstationer och andra tankställen, anslutning till tvätthallar är exempel på dagvattenbrunnar som kan behöva reningsfilter monterade.

Vi ombesörjer även transport till Ragn Sells för destruktion av förbrukade filter.


 

Ja, vi är intresserade av dagvattensfilter

Fyll i ert namn och telefonnummer så hör jag av mig.