ZANITOL NEUTRAL

ZANITOL NEUTRAL

ZANITOL NEUTRAL  

Syrafri fälgrengöring  

Zanitol Neutral är ett syrafritt rengöringsmedel som ändrar färg till lila när den jobbat klart,

Zanitol Neutral löser bromsdamm och flygrost från fälgar och karossen mycket effektivt. 
Dosering:
Produkten används normalt i koncentrat, kan alternativt blandas ut 50% med vatten.
Hantering:
Applicera Zanitol Neutral med lågtryckspruta, svamp eller borste och låt produkten verka 1-5 minuter.

När ytan blir röd/violett är smutsen upplöst och spolas rent med vatten.

Vid extrema fall kan bearbetning med tvättborste rekommenderas innan avspolning sker. 

Teknisk data:
Utseende:     Klar lilafärgad vätska,
Lukt:              Karateristisk
Relativ densitet:   1,07 kg/L
Löslighet i vatten: Löslig
pH:                7,5

Förpackningar:   3x5L,  25L, 200L  

Art.nr:   1090    3x5 L

Art.nr:   1092     25L

Art.nr:   1094     200L   

Innehåller:    

  • 10-20% Natriumtioglykolat     
  • <5% 2-(2-Butoxietoxi)Etanol        
  • <5% Alkoholer, C12-14-    
  • Etoxilerade (>=2.5 Eo)       
  • <5% Nonjoniska tensider.

Ej ADR-klassad 

Produktblad