PURPLE 7

PURPLE 7

PURPLE 7   

Syrafri fälgrengöring  

PURPLE 7 är ett syrafritt rengöringsmedel som ändrar färg till lila när den jobbat klart,

PURPLE 7 löser bromsdamm och flygrost från fälgar och karossen mycket effektivt. 
Dosering:
Produkten används normalt i koncentrat, kan alternativt blandas ut 50% med vatten.
Hantering:
Applicera PURPLE 7 med lågtryckspruta, svamp eller borste och låt produkten verka 1-5 minuter.

När ytan blir röd/violett är smutsen upplöst och spolas rent med vatten.

Vid extrema fall kan bearbetning med tvättborste rekommenderas innan avspolning sker. 

Teknisk data:
Utseende:     Klar lilafärgad vätska,
Lukt:              Karateristisk
Relativ densitet:   1,07 kg/L
Löslighet i vatten: Löslig
pH:                7,5

Förpackningar:   3x5L,  25L, 200L  

Art.nr:   1090    3x5 L

Art.nr:   1092     25L

Art.nr:   1094     200L   

Innehåller:    

  • 10-20% Natriumtioglykolat     
  • <5% 2-(2-Butoxietoxi)Etanol        
  • <5% Alkoholer, C12-14-    
  • Etoxilerade (>=2.5 Eo)       
  • <5% Nonjoniska tensider.

Ej ADR-klassad 

Produktblad