VULSOL MSF 5200 SLIPVÄTSKA

VULSOL MSF 5200 SLIPVÄTSKA

VULSOL MSF 5200     

Ger fantastiskt fina slipytor      

VULSOL MSF 5200 är en syntetisk skärvätska för slipning av järnhaltiga och hårda metaller, särskilt lämpad för slipning av stålcylindrar.

Rekomenderad inblandning:   3-4 %

Norm   ISO 6743/7:   ISO-L MAG   

VULSOL MSF 5200 har utmärkta kyl- och smörjegenskaper
Skyddar effektivt maskiner och bearbetade ämnen mot korrosion
Goda mekaniska egenskaper:    

  • Mindre energi behövs till bearbetning    
  • Förlänger livstid på verktyg   
  • Ger mycket god ytfinish

Egenskaper vid användning:

  • Utmärkt långtidsstabilitet, förlänger skiftintervall
  • Spånorna får låg fuktighet
  • Goda antiskumningsegenskaper
  • Klar vätska d.v.s. man kan se ämnet under bearbetning   


Motverkar att bakterier och mögel utvecklas och är därmed miljö- och operatörvänlig
Mycket god separation av läckolja och bottenfällning av slam
Mycket god rengörande effekt
Hälsa och säkerhet: Innehåller inte formaldehyd-frigörare, bor, klor, PTBB, DEA, nitrit och fenol

Förpackning:  20 L, 208L   

Pris:        2300:-   / 20 L dunk

 

Produktblad