VANISHING OIL CN

VANISHING OIL CN

GULF VANISHING OIL CN1  

Dustande smörjmedel

Egenskaper:

  • Minimal doft
  • Snabbtorkande
  • Multi-metallanvändning
  • Lämnar inga fläckar
  • Ingen efterföljande rengöring krävs
  • Helt utan aktivt svavel

Ett modernt högkvalitativt, högpresterande dunstande smörjmedel som ger förlängd livslängd på verktyg och en fin ytfinish. Vanishing oil CN är en snabbtorkande olja med minimal doft. Kan användas för stansning, dragning, hålslagning och pressning av järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller.
Applicering:
Gulf dunstande oljor kan efterfyllas i alla vanligt förekommande dunstande oljor utan negativa konsekvenser, även om fördelarna med att använda en Gulf produkt då inte utnyttjas till fullo.
Oljan kan appliceras med pensel, svamp, roller, eller automatiskt/mekaniskt.
 

Typiska data och egenskaper: 
Utseende                                      Blek  vätska
Densitet vid 20ºC [kg/dm3]           0,85
EP prestanda                                Bra
Viskositet vid 40 ºC [cSt]               2
Smörjförmåga                               Bra
Aktivt svavel                                 Inget


Förpackning:    20 L    


Produktblad