DESINFEKT SKURMASKIN

DESINFEKT SKURMASKIN

UNIVERSALCLEANER DESINFEKT

Desinficerande skurmedel för skurmaskin

Skurmaskinskem med desinicerande egenskaper för alla ytor som tål vatten.

  • Lågskummande för att förhindra skum i skurmaskiner.
  • Mycket lågt innehåll av parfym, för att vara lämplig i lokaler med mycket folk. 

Dosering: 

1-5 % inblandning i vatten, beroende på smutsighetsgrad.


5% lösning ger 1,23 g/L alkydimetylbensylammoniumklorid.

Instruktion:

Vid hårt smutsade ytor, låt medlet verka några minuter, bearbeta ytan innan uppsugning/avtorkning.


Märkning enl förordning (EG) Nr 648/2004: 

< 5% nonjoniska tensider, < 5% katjoniska tensider, parfym 


Förpackning:  3 x 5 L

Pris:                299:- /5L