TRIM C276

TRIM C276

TRIM C276    

Syntetisk universiell skärvätska  

TRIM C276 är ett syntetiskt kylvätska som uppfyller behoven hos de mest moderna och krävande tillverkarna. 

C276 använder den senaste syntetiska kylvätskesammansättningen och speciellt syntetiserad olja för att producera en mångsidig produkt som är ren körning, har bra sumplivslängd och är snäll mot både maskiner och operatörer. 

Denna produkt kommer att fungera bra både i centerlös och cylindrisk formslipning samt vid höghastighets, enkelpunktsvarvning och nedåtgående hål på vertikala och horisontella bearbetningscentra.  

Fördelar:             

 • Mycket stabil sammansättning ger lång brukstid med jämna prestanda.  
 • Klor- och svavelfria tillsatser för extremt höga tryck (EP) begränsar löseggsbildning (BUE). 
 • Utmärkt val för skärande bearbetning av nickel- och stållegeringar och gjutjärn samt slipning.  
 • Extremt lågskummande i mineralfritt vatten.   
 • Utmärkt separation av läckolja.  
 • Vattenklar blandning underlättar filtrering, minskar förbrukningen och underlättar vätsketransporten till ingreppspunkten. 
 • Skyddar maskin och verktygsytor samtidigt som gejdrar, chuckar, skärhållare och fixturer skyddas mot klibbning.   
 • Enkel återvinning eller destruktion med vanlig teknik och utrustning.   
 • Innehåller inte DEA, klor, nitriter, formaldehyddonatorer eller fenolföreningar. 

Riktlinjer för användning:  

 • Minimikoncentration för skärande bearbetning och slipning av järnhaltiga legeringar är 4 %.
  Koncentrationer över 7 % ger bästa hållbarhet.

 

Fysikaliska egenskaper (typiska värden)

 • Form                               Vätska  
 • Färg (koncentrat)H         Halmfärgad  
 • Lukt                                Svag amin  
 • Refraktometerfaktor       3,2   
 • Flampunkt (koncentrat)  Ingen upp till kokpunkt  
 • pH normal användning    8,8-9,4   
 • Specifik vikt                    1,05


Rekommenderade koncentrationer vid metallbearbetning:   

 • Lätt bearbetning och slipning                     4 %   
 • Medeltung bearbetning och slipning         5-7 %   
 • Tung slipning                                            7-15 %

Tekniskt datablad

Förpackning:    20L , 205 L