TRIM C276

TRIM C276

TRIM C276    

Syntetisk universiell skärvätska  

TRIM® C276 är ett kemiskt ytaktivt eller syntetiskt kylvätskekoncentrat som är avsett att användas vid mycket höga vätsketryck och stora volymer med liten eller ingen skumbildning. TRIM® C276 är perfekt när höga kylvätskehastigheter eller volymer krävs för att nå maximal produktivitet.

TRIM® C276 är utvecklad för att ge den överlägsna kylning och spånformning som en högkvalitativ syntetisk produkt ger, tillsammans med halvsyntetiska kylvätskans bättre avlagringsegenskaper och mekaniska smörjning.

Produkten utnyttjar en extremt effektiv, egenutvecklad klor- och svavelfri tillsats för extrema tryck för att ge bra verktygslivslängd och bättre ytfinhet.

Fördelar:             

 • Mycket stabil sammansättning ger lång brukstid med jämna prestanda.  
 • Klor- och svavelfria tillsatser för extremt höga tryck (EP) begränsar löseggsbildning (BUE). 
 • Utmärkt val för skärande bearbetning av nickel- och stållegeringar och gjutjärn samt slipning.  
 • Extremt lågskummande i mineralfritt vatten.   
 • Utmärkt separation av läckolja.  
 • Vattenklar blandning underlättar filtrering, minskar förbrukningen och underlättar vätsketransporten till ingreppspunkten. 
 • Skyddar maskin och verktygsytor samtidigt som gejdrar, chuckar, skärhållare och fixturer skyddas mot klibbning.   
 • Enkel återvinning eller destruktion med vanlig teknik och utrustning.   
 • Innehåller inte DEA, klor, nitriter, formaldehyddonatorer eller fenolföreningar.

Riktlinjer för användning:  

 • Minimikoncentration för skärande bearbetning och slipning av järnhaltiga legeringar är 4 %.
  Koncentrationer över 7 % ger bästa hållbarhet.


Fysikaliska egenskaper (typiska värden)

 • Form                               Vätska  
 • Färg (koncentrat)H         Halmfärgad  
 • Lukt                                Svag amin  
 • Refraktometerfaktor       3,2   
 • Flampunkt (koncentrat)  Ingen upp till kokpunkt  
 • pH normal användning    8,8-9,4   
 • Specifik vikt                    1,05


Rekommenderade koncentrationer vid metallbearbetning:   

 • Lätt bearbetning och slipning                     4 %   
 • Medeltung bearbetning och slipning         5-7 %   
 • Tung slipning                                            7-15 %


Förpackning:    20L , 205 L