MULTIS COMPLEX EP2

MULTIS COMPLEX EP2

TOTAL MULTIS COMPLEX EP2    

Rött Universalfett 400gr plasttub avsedd för fettspruta.

Extremt bra fett för främst Entreprenad och åkeri.
• MULTIS COMPLEX EP 2 är utformad för smörjning av olika tillämpningar i alla typer arbetsförhållanden, men speciellt där temperaturen är hög och användningen av konventionellt litiumfett är begränsad
• MULTIS COMPLEX EP 2 är ett universalfett, sammansatt för smörjning av belastade glid-, kul- och rullager, universalknutar, chassin och olika stötbelastade eller vibrerande tillämpningar i utrustning för transport, jordbruk och terrängfordon
• Speciellt lämplig som universellt smörjfett för industriella tillämpningar där det krävs ett NLGI 2 fett för EP och som tål höga temperaturer
• MULTIS COMPLEX EP 2 bör påföras med en pneumatisk pump eller patronpistol
• Då MULTIS COMPLEX EP 2 uppfyller ett stort antal krav, är dess användningsområde stort och kan därför ersätta många konventionella smörjfetter vilket möjliggör rationalisering av lager och förenklat underhåll
• Uppfyller kraven från de flesta leverantörerna (OEM) inom fordonsindustrin
• Bildar en smörjfilm som är varaktig och som står emot fukt, temperaturvariationer och förorening, och minskar därför underhåll och kostnader
• Blandbar med de flesta konventionella tvålfetter.


Specifikationer:                                                               ISO-L-XBEHB 2 , DIN 51502 KP2P -20
Färg :                                                                                Röd
Förtjockningsmedel                                                          Litium komplex
Basolja                                                                             Mineralisk
NLGI-klass                                                                        ASTM D 217 - 2
Färg Visuellt                                                                      Röd
Konsistens Visuellt                                                            Slät
Drifttemperatur - ºC                                                          - 20 till 160
Penetration, 25 ºC                                                             ASTM D 217 0,1 mm 265 - 295
4-kulssvetslast DIN 51 350-4 daN                                        280 - 300
Korrosionsskydd SKF -EMCOR DIN 51 802 Klassificering   0-0
Droppunkt IP 396 ºC                                                             > 275
Viskositet (basolja), 40 ºC ASTM D445 mm2/s (cSt)           165