TOTAL CHAINBIO 100

TOTAL CHAINBIO 100

TOTAL CHAINBIO 100     

 

Biologiskt nedbrytbart smörjmedel till rörliga kedjor i kedjesågar, beskäringsmaskiner, kedjetransport
 
EGs miljömärke Lubricants - EC 511
Certifierad i enlighet med EG krav för miljömärke:

Registreringsnummer: FR / 27 / 02 / 08 AFNOR CERTIFICATION. 
Uppfyller kraven i den 44:e artikel i 2006 French Agriculture Law uppdaterad i 2010
 
Uppfyller kraven för den tyska märkningen "Blue Angel" (RAL UZ 48 norm) 


Fördelar:   

- Färg och luktfri 

- Biologiskt nedbrytbar   

- Ger mycket god smörjning då den har god vidhäftningsförmåga.
- Reducerar slitage på kedja och svärd.


CHAINBIO 100                Metod           Enhet
Viskositet vid 40 °C         ISO 3104         mm2/s           100
Viskositet vid 100 °C       ISO 3104         mm2/s            20
Viskositetsindex              ISO 2909            -                  227
Pourpoint                       ISO 3016           °C                 - 30
Biologiskt nedbarhet       CEC-L-33A93      %                 98