FÄRGKODADE MOMENTHYLSOR - NMC

FÄRGKODADE MOMENTHYLSOR - NMC

MOMENTHYLSOR   NMC    

Momenthylsor är konstruerade för åtdragning av hjulmuttrar med slående mutterdragare. Den långa och smala midjan dämpar överskottskraften i mutterdragaren. Det faktiska åtdragningsmomentet beror på mutterdragarens kondition och lufttrycket. 

Kontrollera därför regelbundet med momentnyckel.

Nyckelvidd:   17 - 21 mm

Drivände med 4-kantsfäste:   1/2" och 1"  

Färgkodade för identifiering av det önskade vridmomentet. 

Nedladdningsbar Pdf   


TORQUE SOCKETS-NMC

Torque sockets are designed for tightening of automobile
wheels with impact wrenches. The long and narrow waist
dampens excess power of the wrench. The actual torque
depends on the wrench fitness and supply pressure. Check
regularly with a torque wrench.

Wrench width: 17-21 mm.
Square drive: 1/2". Colour coding for identification of the
desired torque