TUNNVÄGGIGA - T

TUNNVÄGGIGA - T

TUNNVÄGGIGA - T


Drivände med 4-kantsfäste: 3/8 " - 1"  

Nyckelvidd:             6-60 mm.

För bättre åtkomst i trånga utrymmen.

OBS! Tunnväggiga krafthylsor skall inte användas med slående mutterdragare.                     
Available for square drives: 3/8"-1"
Wrench width between 6-60 mm.
For better access in tight applications.
NOTE! The thin-walled socket should not be used
with impact wrenches.