TEC-5, VITON 5 Liter

TEC-5, VITON  5 Liter

HEAVY DUTY TRYCKSPRUTA med pumphus av polypropylen.

Packningar av viton.


Bruttovlym:           5600 ml     

Nettovolym:          4580 ml                        

Maxtryck :                  3 bar                             

Vikt :                     1430 g