STABURAGS NBU 8 EP

STABURAGS NBU 8 EP

KLÜBER STABURAGS NBU 8 EP 

Rullnings- och glidlagerfett för höga varvtal    

Högtrycksfett lämpat för långtidssmörjning vid hög specifik lagerbelastning och som skydd mot onormal lagerförslitning.

Mycket lämpligt för motor- och axellager, elmotorer, pumpar och framförallt för koniska rullningslager.

Färg:                            Beige

Temperaturområde:    -30 till + 150°C

Art.nr: 

  • 0107  400 gram tub  
  • 0206  1 Kg burk