SPOLARVÄTSKA Färdigblandad

SPOLARVÄTSKA Färdigblandad

Spolarvätska Färdigblandad        

Spolarvätskan löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Den ger även effektivt frostskydd ner till under -18°C. Produkten är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.


Egenskaper
Den är baserad på en noga utvald etanol. Detta för att säkerställa kvalitén när det gäller frysskydd, doft och rengöringsförmåga. Etanolen är denaturerad enligt gällande europeiska normer. Spolarvätskan innehåller också ett effektivt tensidpaket för maximal rengöring av vindrutan. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Vätskan är i färdigblandad lösning brandfarlig.


Tekniska data
Färg                       Blå
Kokpunkt                95°C
Flampunkt               31°C
Fryspunkt               -18°C
Densitet vid 20°C    Ca 0,96


Förpackning:       3L påse,  4L, 25L, 200L, 1000L