SPILLWAC W

SPILLWAC W

SPILLVAC® BASIC

GÖR EN KRAFTFULL INDUSTRISUG AV ETT STANDARDFAT.

SPILLVAC® Basic suger upp spillet direkt i ett standardfat som blir emballaget för lagring och transport för återvinning eller destruktion.

SPILLVAC® Basic levereras komplett för montage på ett standardfat.   Produktblad