SPILLVAC PUMPOUT

SPILLVAC PUMPOUT

SPILLVAC® PUMPOUT   

Ersätter eller ett kompement till absorbenter.   

Komplett med tömningspump, 200 liters behållare (pulverlackad utsida, epoxi behandlad
insida). Den suger upp spill och slam, tömmer maskinsumpar, behållare mm.

Silkorg i rostfritt stål med nätmaska 0,27 mm. snabbkoppling, sugslang, 3
delad suglans, hand och golvmunstycke.
Utrustningen är monterad på vagn.

Fördelar:

  • Fyller eller tömmer behållaren på några minuter.
  • Tryckluftsdriven.
  • Inga roterande delar.
  • Underhållsfri.
  • Inga motorer som bränner.
  • Inga filter som sätter igen.
  • Överfyllnads flottör.
  • Pålitlig och säker.


Produktblad