Smörjspray STX

Smörjspray STX

POWER UP  STX  SMÖRJMEDEL

STX smörjmedel, smörjer effektivt maskiner, verktyg, kedjor, lås, gångjärn,
vapen och andra rörliga mekaniska detaljer där effektiv och
långtidsverkande smörjning krävs. Kan användas till mycket hårt
belastade mekaniska detaljer.
Utmärkt för kabelskor, släpvagnskontakter, säkringar, relä och andra korroderade detaljer.

Bara smörjmedel, inget lösningsmedel, vilket ger långverkningstid.

Har en extrem god penetrerings- och vidhäftningsförmåga.

Löser smuts och skyddar effektivt mot rost, fukt och korrosion.

STX har mycket hög belastningsförmåga, överträffar förslitningsprov IP 281/80 och är provad och godkänt i FZG enligt CEC-L 07 A-75
skärlaststeg 12.


Densitet 15°C kg/m3              878

Viskositet vid 40°C MM2/S      40

Viskositet vid 100°C MM2/S    6,0

Viskositetsindex                     100

Flampunkt                             175°C

Lägsta flyttemperatur             -39°C

ISO VG                                 46

  •  

Innehåller :  400ml