SKYDDSSKO SPIDER

SKYDDSSKO SPIDER

SKYDDSSKO SPIDER    

SPIDER är en ex­tremt lätt och smi­dig skydds­sko med alu­mi­ni­um tå­hät­ta och kev­lar spiktramp.

Ovan­de­len i svart moc­ka/ luf­tigt tex­til­ma­te­ri­al. Yt­ter­su­la med dub­bel den­si­tet samt Air­pump in­ner­su­la.

Lämp­lig till ser­vice, trans­port och in­du­stri.


God­kän­nan­de­klass: EN ISO 20345 S1P. Skydds­klass S1P.

Stor­le­kar: 36 - 47

Pris  560:-