SKYDDSSKO METRO

SKYDDSSKO METRO

SKYDDSSKO METRO

Metro är en re­jäl skydds­sko med stål­tå­hät­ta och kev­lar spiktramp­skydd.

Ovan­del i lä­der. Kraf­tigt mönst­rad an­tista­tisk yt­ter­su­la med dub­bel den­si­tet.

Lämp­lig för ser­vice, bygg och ent­re­pre­nad.

 

Stor­le­kar: 39 - 47