SKV-02

SKV-02

SKV-02   SKÄRVÄTSKA.   

SKV-02 är en helsyntetisk, allround och lätt nedbrytbar skärvätska som är baserad på smörjkomponenter vilka normalt används inom livsmedelsindustrin. Produkten är helt fri från alla typer av oljor och lösningsmedel. Detta gör att den inte löser in någon form av läckolja, till skillnad från produkter där mineral-, vegetabilisk- eller vitolja ingår.

Har extremt goda skärande och kylande egenskaper samt ger en "oljeliknande" korrosionshämmande smörjfilm efter sig.

Produkten är allround och fungerar utmärkt till de flesta typer av skärande bearbetning, slipning samt kapning i de allra flesta material.

Produkten är skonsam att handskas och arbeta med och bidrar därför till en säkrare och behagligare arbetsmiljö.

Vätskan har låg skumningstendens samt mycket goda egenskaper avseende spåntransport och förmåga att separera ut läckolja. Ger utmärkt korrosionsskydd och är motståndskraftig mot bakterieangrepp.


Produktfakta:

pH-värde i brukslösning: ca 8,9 vid 4 %.


Bruksanvisning:

Skärvätskebyte rekommenderas 1 ggr per år eller vid behov.

Tappa av skärvätskan medan den är varm och rengör sedan systemet noggrant med systemrengörare. Vid efterfyllning, tillsätt antingen vatten eller koncentrat till rätt koncentration, därefter bruksfärdig vätska till erforderlig mängd. Kontrollera koncentrationen regelbundet med en refraktometer.


Dosering:

Skärande bearbetning samt kapning, 6% inblandning.

Vid slipning rekommenderas 3% inblandning

Häll koncentratet i vattnet under noggrann omrörning.