SKRUVURDRAGNINGSSATS M5 - M20

SKRUVURDRAGNINGSSATS M5 - M20

SKRUVURDRAGARSATS M5-20  

Koniska urdragare  

Koniska utdragare för borrade hål. 

Slås i hålet, efter fastsättning lossa bulten/skruven.  

Både höger- och vänstergängade.

Art.nr:    4719003