SKIVSKIMMER MD

SKIVSKIMMER MD

SKIVSKIMMER MD    

Skivskimmer MD är en enklare lösning för kylvätsketankar där vätskan har en hög konstant vätskenivå.
Kapacitet:    Avlägsnar upp till 4 liter olja/ timma.
Temperatur  max 50°C
Drift             1 fas motor.
Vikt              4 kg.