SF20 SMÖRJFETT H-1 klassat

SF20 SMÖRJFETT H-1 klassat

SF20 LIVSMEDELGODKÄNT SMÖRJFETT   

NSF klassat smörjfett

SF 20 är ett smörjmedel som är formulerat för livsmedelsindustrin.  
SF 20 är ett smörjmedel som är särskilt lämpligt som smörjmedel för glidytor, kedjor, lager, växlar, mekaniska leder, gångjärn, maskiner inom livsmedelsindustrin.
Resistent mot vatten och atmosfäriskt nedfall.      
SF 20 är godkänd enligt NSF, H1-klassificering:
Produkten är godkänd som ett smörjmedel vid tillverkning av livsmedel, där risk för kontakt med livsmedel föreligger.  

  • Hög smörjkraft
  • Hög penetrationsförmåga
  • Utmärkt motståndskraft mot vattensköljning    
  • Innehåller inte lösningsmedel

Registrerad NSF-kategori H1, för användning i livsmedelsindustrin.   
Skyddar mot rost och oxidation. 
Innehåller:   400ml   

Art.nr:    13411/04 

Pris:       143:-