SF 20 SMÖRJFETT

SF 20  SMÖRJFETT

 

SF20 SMÖRJFETT PÅ AEROSOL 

Livsmedelgodkänt smörjfett  

SF20 är ett smörjmedel som är formulerat för livsmedelsindustrin. 
SF20 är särkilt lämpigt på glidytor, kedjor, i lager, växklar, mekaniska leder, gångjärn, på maskiner inom livsmedelsindustrin.   
Resistent mot vatten och atmosfäriskt nedfall. 
 
SF20 är godkänd enligt NSF, H1-klassificering: 
Produkten är godkänd som ett smörjmedel vid tillverkning av livsmedel, där risk för kontakt med livsmedel föreligger. 
 
  • Hög smörjkraft 
  • Hög penetrationsförmåga  
  • Utmärkt motståndskraft mot vattensköljning 
  • Innehåller inte lösningsmedel 
 
Registrerad NSF-kategori H1, för användning i livsmedelsindustrin. 
Skyddar mot rost och oxidation. 
 
Innehåller:  400 ml