SANESTRIP

SANESTRIP

SANESTRIP    

Sanestrip är ett flytande alkaliskt lågskummande rengöringsmedel.

För avlägsnande av fett, blod etc inom livsmedelsindustrin samt rengöring av svårt smutsade industrigolv.

Utmärkt till skurmaskin.

Bör ej användas på aluminiumytor.


  • pH:                          13,7
  • Dosering:               2 - 5 %
  • Förpackningar:      10 L, 25 L,  200 L