SANESTRIP EXTRA

SANESTRIP EXTRA

SANESTRIP  EXTRA 

Sanestrip Extra är ett lågskummande rengöringsmedel.

För mycket hårt nedsmutsade ytor samt grovrengöring för verkstäder och industrimiljö.

Mycket effektiv mot bl a olja, sot och fett.

Lämplig att använda i skurmaskin.

Fungerar även bra för borttagning av golvpolish.


OBS! Bör ej användas på aluminiumytor.


  • pH                    13,7
  • Dosering:         2 - 5 %
  • Förpackning:    10 L, 25 L, 200 L


Sanestrip Extra fungerar även mycket bra på rengöra maskiner från ex.vis vegetabiliska oljor