SAFESORB ULTRA 10 Kg

SAFESORB ULTRA 10 Kg

SAFESORB ULTRA       

Finkornigt absorberingsgranulat

 

Mycket god uppsugningsförmåga av olja, fett, syror, färg och asfaltslösning. Kan återanvändas tills den är mättad. Släcker även eld i ex.vis lättmetallsbränder.

Granulat för både inom- och utomhusbruk. Snabb absorption på vägbanor, hårda och fasta arbetsytor. Tillverkat av kalcinerad Diatomit och därför kemiskt inert. Safesorb Ultra kapslar in vätskan och behåller sin hårdhet även vid mättnad, därav en halksäker produkt. Lämplig till alla typer av vätskor.

Safesorb Ultra har en granulatstorlek på 0,5 - 1,0 mm, (finkornig), detta gör att produkten har en speciell förmåga att komma ner i ojämnheter och sprickor i t.ex. asfalt och betongbeläggningar. 

 

  • Kornstorlek:     0.5 - 1 mm.
  • Färg:                  Rödbrun
  • Innehåller:        ca 23 liter/10 kg

Antal:                84 x 10 kg/pall  

Art.nr:               202-10